Des que els procuradors van assumir funcions de comunicació amb capacitat de certificació el nostre despatx ha realitzat centenars d’emplaçaments, requeriments i citacions. Es tracta d’una de les mesures d’agilitació més rellevants de les últimes reformes processals atès que les estadístiques evidencien que un dels principals esculls del funcionament de la justícia és el temps emprat en actes de comunicació, la qual cosa ralenteix la bona marxa del procés.

Per què sol·licitar que el procurador dugui a terme l’acte de comunicació? D’una banda perquè la nostra intervenció immediata assegura que l’acte de comunicació es realitzarà amb la major rapidesa. D’altra banda perquè en alguns supòsits cal acudir diverses vegades al domicili en el qual s’ha de realitzar la notificació, o bé la persona receptora és de difícil localització. En aquests casos oferim major seguretat d’èxit en la comunicació.

Anzizu, López & Castellanos ofereix els millors serveis de gestió processal amb fidelitat a una tradició jurídica centenària constantment actualitzada.

Buscar