Junt a la nostra oferta de serveis en matèria civil, mercantil, penal i contenciós-administrativa, volem destacar que la labor del procurador es fa més activa en els procediments d’execució i que aquesta és una de les àrees en les quals estem més especialitzats.

Ja sigui en execució de títols no judicials com a judicials, monitoris, hipotecaris, desnonaments o execucions de sentències nacionals o estrangeres, el nostre sentit pràctic i l’experiència ens permeten oferir solucions i respostes útils i ràpides per a la bona marxa del procés d’execució.

Intervenim en els actes de comunicació, embargaments, subhastes i llançaments, auditem les resolucions judicials, prestem assessorament a la direcció lletrada i confeccionem els escrits de tràmit necessaris. El nostre objectiu és proporcionar els millors mecanismes per satisfer els drets dels nostres clients.

Anzizu, López & Castellanos ofereix els millors serveis de gestió processal amb fidelitat a una tradició jurídica centenària constantment actualitzada.

Buscar