despacho_6

Consulta 24h.

Aplicatiu web en el qual es pot consultar tota la informació bàsica de cada assumpte, els històrics processals, les agendes de terminis i assenyalaments, les notes de gestió internes i les imatges de tots els documents del procés.

Càlcul d'interessos

Aplicació per calcular els interessos legals i moratoris d’un procediment judicial.

Càlcul de taxes

Aplicació per al càlcul de la taxa estatal per a l’exercici de la potestat jurisdiccional i la taxa autonòmica catalana per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de justícia.

Buscar