skip to Main Content

Els desnonaments per falta de pagament i la seva execució (Món Juridic)

L’admissió a tràmit, la sol·licitud de lletrat i procurador, esbrinar el domicili i moment del llançament són alguns dels motius que retarden injustifcadament la tramitació i completa execució dels desnonaments per falta de pagament.

Leer artículo completo en pdf

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search